ZDROJE:
  • ROMANOVÁ, Daniela. - Adamkovič, Emil. - VICENOVÁ, Helena. - ZVONČEKOVÁ, Veronika. : Chémia pre 6. ročník základných škôl. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2009. ISBN 978-80-8091-181-2
  • KARGER, Ivo. – PEČOVÁ, Danuše. – PEČ, Pavel.: Chemie I  pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky výceletých gymnázií. 1.vyd. Olomouc: PRODOS, 2007. ISBN 80-7230-025-03
  • ADAMKOVIČ, Emil - ŠIMEKOVÁ, Jela - ŠRAMKO, Tibor : Chémia 8, 8. vyd. Košice: Východoslovenské tlačiarne 2000. ISBN 80-08-01380-X
  • Kol. autorov.: Chémia pre základné školy . 1.vyd. Bratislava: SPN, 1995. ISBN 80-08-02291-4
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org
  • obrázky