Kostra dolnej končatiny

(zdroje: www.wikipedia.org, Prírodopis pre 7. ročník)
noha.jpg
Doplň presné názvy kostí (podľa učebnice Prírodopisu pre 7. ročník).

dolnej končatiny:
1. kosť sa skladá z:
... b kosti
... l kosti
... s kosti

dolnej končatiny:
2. kosť
3.
4.
5.
6. kosti
7. kosti
8.