Ploskavce

Doplňovačka

Doplň chýbajúce pojmy.
(zdroje: www.wikipedia.org, Biológia pre 6. ročník)
taenia_saginata.jpg
dlhá (Taenia saginata, Taeniarhynchus saginatus) je , žije v tenkom človeka. Telo tvorí s háčikmi alebo prísavkami, ktorými sa prichytáva na stenu čreva hostiteľa. Za hlavičkou je veľa plochých . Pásomnica je hermafrodit ( živočích). Vajíčka sa vyvíjajú v tele medzi (človeka). So stolicou sa prenesú na rastliny - potravu svine alebo tura. V ich svaloch sa vyvíja larva - (cysticercus). Larvy sa dostávajú z nedostatočne tepelne upraveného do tela človeka, v ktorom dospejú a tvoria ďalšie vajíčka. Tieto opäť vychádzajú z tela so - životný cyklus sa uzatvára.