Kostra hornej končatiny

(zdroje: www.wikipedia.org, Prírodopis pre 7. ročník)
ruka.jpg
Doplň presné názvy kostí (podľa učebnice Prírodopisu pre 7. ročník).

Pletenec hornej končatiny:
1. kosť
2.

Voľná časť hornej končatiny:
3. kosť
4. kosť
5. kosť
6. kosti
7. kosti
8.