Kostrové svaly (spredu)

(zdroje: anatomie-lidskeho-tela.kvalitne.cz, Prírodopis pre 7. ročník)
svaly1.png
Doplň presné názvy svalov (podľa učebnice Prírodopisu pre 7. ročník).

svalové taknivo neovládame vôľou, umožňuje pohyb orgánov. Nachádza sa napríklad v stene .
svalové tkanivo je v svaloch, ovládame ho vôľou.
svalovina je osobitné priečne pruhované tkanivo, ho vôľou.

1. sval
2. sval
3. sval
4. sval
5. sval
6. sval
7. sval
8.

Najsilnejšie svaly sú pozdĺž .
Najmenší sval je sval v .
svaly umožňujú meniť výraz tváre.
svaly pomáhajú spracovať potravu.