Kostrové svaly (zozadu a hlava)

(zdroje: anatomie-lidskeho-tela.kvalitne.cz, Prírodopis pre 7. ročník)
svaly2.png
Doplň presné názvy svalov (podľa učebnice Prírodopisu pre 7. ročník).

svalové taknivo neovládame vôľou, umožňuje pohyb orgánov. Nachádza sa napríklad v stene .
svalové tkanivo je v svaloch, ovládame ho vôľou.
svalovina je osobitné priečne pruhované tkanivo, ho vôľou.

1. sval
2. sval
3. sval
4. sval
5. sval
6. sval
7. svaly
8. hlavy
9. svaly

Najsilnejšie svaly sú pozdĺž .
Najmenší sval je sval v .
svaly umožňujú meniť výraz tváre.
svaly pomáhajú spracovať potravu.