Nákazlivé ochorenia

    1   2   3   
   4      
5    6       
       
       
 7        
       
       
       
       
       
       
       

1. Ničenie hlodavcov.
2. Dočasné izolovanie osôb, s ktorými bol chorý v styku.
3. Slúži na umelé získavanie imunity.
4. Ničenie hmyzu.
5. Prenášač infekcie.
6. Pôvodca ochorenia viditeľný elektrónovým mikroskopom.
7. Ochorenie, ktoré v 14. storočí vyhubilo štvrtinu obyvateľov Európy.