Obehová sústava

       1             
       2             
    3                
    4                
    5                
      6              
    7                
        8            
9                    
     10               

1. Umožňuje prúdenie krvi len jedným smerom.
2. Cieva s okysličenou krvou.
3. Číra žltkastá tekutina, základ krvi.
4. Udržiavanie stálej teploty tela.
5. Má podobné zloženie ako krvná plazma.
6. Cieva s odkysličenou krvou.
7. Cieva, ktorej stenu tvorí len jedna vrstva buniek.
8. Krvinky, ktoré sa vyskytujú v niekoľkých druhoch.
9. Väzivový obal srdca.
10. Prevod krvi z organizmu darcu do príjemcu.