Vylučovanie

  1       
       
   2      
       
 3     4   5    
6         
      7   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

1. Prenos tkaniva alebo orgánu z jedného organizmu na druhý.
2. Nestrávené zvyšky, odpad tráviacej sústavy.
3. Útvar z krvných vlásočníc umiestnený v obličkovom teliesku.
4. Svetložltá tekutina.
5. Diabetes.
6. Tvorí viac ako polovicu hmotnosti tela človeka.
7. Ktorá skúška umožňuje zistiť užívanie nedovolených látok u športovcov?