Potrava a jej základné zložky

Spájacie cvičenie

zdroje: Prírodopis pre 7. ročník základných škôl