Rastlinné telo ako celok

Test

Vyber jednu správnu odpoveď.