Stavba tela nekvitnúcich rastlín

Test

Vyber jednu správnu odpoveď.