Chemické prvky a zlúčeniny

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
co2.png

CO2

oxid uhličitý
molekuly chemickej zlúčeniny
dusik.png

N2

dusík
molekuly chemického prvku
fosfor.png

P4

fosfor
molekuly chemického prvku
helium.png

He

hélium
atómy chemického prvku
hno3.png

HNO3

kyselina dusičná
molekuly chemickej zlúčeniny
kyslik.png

O2

kyslík
molekuly chemického prvku
sulfan.png

H2S

sulfán (sírovodík)
molekuly chemickej zlúčeniny
voda.png

H2O

voda
molekuly chemickej zlúčeniny