Atómy, ich zloženie a štruktúra

       1              
      2               
       3              
     4                
    5                 
    6                 
7                     
  8                   
       9              
       10              

1. Anglický vedec, ktorý vypracoval vedeckú predstavu o zložení látok z atómov.
2. Mikročastica bez elektrického náboja.
3. Stavebné častice atómov, malé častice.
4. Mikročastica s najmenším kladným elektrickým nábojom.
5. Mikročastica s najmenším záporným elektrickým nábojom.
6. Časť atómu zložená z protónov a neutrónov.
7. Od jadra najvzdialenejšia vrstva elektrónov.
8. Spôsob rozmiestnenia a vzájomného spojenia elektrónov, protónov a neutrónov v atóme.
9. Časť atómu zložená z elektrónov.
10. Atóm je ... častica chemickej látky zložená z jadra a obalu.