Triviálne názvy skupín prvkov v PSP

alkalické kovyI.A: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
kovy alkalických zemínII.A: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
halogényVII.A: F, Cl, Br, I, At
chalkogényVI.A: O, S, Se, Te, Po
vzácne plynyVIII.A: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn