Ióny

Označ pravdivé a nepravdivé tvrdenia o iónoch.
Ak prijme atóm jeden alebo viac elektrónov, vznikne záporne nabitá častica - katión.
Ak odovzdá atóm jeden alebo viac elektrónov, vznikne kladne nabitá častica - anión.
Ión je častica s elektrickým nábojom, tvorená atómom alebo skupinou atómov.
Veľkosť náboja iónu píšeme arabskou číslicou so znamienkom vpravo nad značku prvku.
Ióny vznikajú presunom valenčných protónov.
Elektropozitívne prvky (nekovy) ľahko uvoľňujú elektróny - tvoria anióny.
Elektronegatívne prvky (nekovy) ľahko prijímajú elektróny - tvoria anióny.
Katióny a anióny majú spoločný názov ióny.
Atóm striebra uvoľní jeden elektrón a vznikne anión striebra (strieborný).
Atóm sodíka prijme jeden elektrón a vznikne katión sodíka (sodný).
Atóm draslíka uvoľní jeden elektrón a vznikne katión draslíka (draselný).
Atóm vápnika uvoľní dva elektróny a vznikne katión vápnika (vápenatý).
Atóm horčíka prijme dva elektróny a vznikne katión horčíka (horečnatý).
Atóm železa uvoľní dva elektróny a vznikne anión železa (železnatý).
Atóm hliníka uvoľní tri elektróny a vznikne katión hliníka (hlinitý).
Katióny môžu vznikať aj z iných katiónov.
Katióny nemôžu vznikať z iných katiónov.
Atóm jódu uvoľní elektrón a vznikne katión jódu (jodidový).
Atóm fluóru prijme elektrón a vznikne anión fluóru (fluoridový).
Atóm chlóru prijme elektrón a vznikne anión chlóru (chloridový).
Atóm kyslíka prijme dva elektróny a vznikne anión kyslíka (sulfidový).
Atóm síry prijme dva elektróny a vznikne anión síry (oxidový).
Katión je menší ako elektroneutrálny atóm, z ktorého vznikol.
Anión je väčší ako elektroneutrálny atóm, z ktorého vznikol.