Vznik aniónov

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
Atóm jódu prijme elektrón a vznikne anión jódu (jodidový).I 0 + 1e - → I -
Atóm chlóru prijme elektrón a vznikne anión chlóru (chloridový).Cl 0 + 1e - → Cl -
Atóm fluóru prijme elektrón a vznikne anión fluóru (fluoridový).F 0 + 1e - → F -
Atóm brómu prijme elektrón a vznikne anión brómu (bromidový).Br 0 + 1e - → Br -
Atóm kyslíka prijme dva elektróny a vznikne anión kyslíka (oxidový).O 0 + 2e - → O 2 -
Atóm síry prijme dva elektróny a vznikne anión síry (sulfidový).S 0 + 2e - → S 2 -