Chemické vzorce a oxidačné číslo

Vyber správne odpovede.