Kovalentná väzba

Urči polaritu kovalentnej väzby.
H - H
Cl - Cl
N ≡ N
O = O
S - S
O - H
H - Cl
N - H
S = O
C = O