Chemické prvky

Urči pravdivosť alebo nepravdivosť tvrdenia.
V prírode sa bežne vyskytujú chemické prvky, ktoré majú všetky vlastnosti rovnaké.
Prvky sa odlišujú protónovým číslom.
Počet protónov v jadre atómu je dvojnásobný ako počet elektrónov v obale atómu.
Elektróny v poslednej vrstve obalu atómu určujú chemické vlastnosti prvku.
Prvky umiestnené v rovnakej perióde majú podobné vlastnosti.
Prvky umiestnené v rovnakej perióde majú rovnaký počet elektrónov na poslednej vrstve.