Vodík

    1          
  2            
  3            
   4           
   5           
 6             
7              
  8            
  9            
 10             
    11          

1. chlorovodík
2. skupenstvo vodíka za bežných podmienok
3. počet protónov v jadre vodíka
4. kov, reaguje s vodou za vzniku vodíka
5. látka, ktorá tvorí viac ako polovicu hmotnosti nášho tela
6. prvok, ktorý tvorí organizmy
7. farba na nádobe s vodíkom
8. kov, jeho reakciou s kyselinou vzniká vodík
9. vesmírne teleso tvorené vodíkom
10. prudká reakcia vodíka a kyslíka
11. častica hmoty