Vodík

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
vodik40.png
Aké sú relatívna atómová hmotnosť, protónové číslo, elektronegativita a počet elektrónov v obale atómu vodíka?
relatívna atómová hmotnosť = 1,0
protónové číslo = 1
elektronegativita = 2,1
počet elektrónov v obale atómu = 1
model40.png Aké sú náboj jadra, náboj obalu, celkový náboj atómu? V ktorej skupine a perióde sa atóm vodíka nachádza?náboj jadra = +1
náboj obalu = -1
celkový náboj atómu = 0
skupina I.A
perióda 1
h2.gifAký typ väzby je typický pre molekulu vodíka (svoju odpoveď zdôvodni)?nepolárna kovalentná, rozdiel elektronegativít je 0 (2,1 – 2,1 = 0)
farbu.pngAkú farbu má vodík?je bezfarebný
nos.pngAký zápach má vodík?je bez zápachu
V akom skupenstve sa nachádza vodík pri izbovej teplote?788px-Hindenburg_burning.jpgv plynnom
h2o.gifRozúšťa sa vodík vo vode?len málo
Je vodík horľavý?Hazard_F_svg.pngáno, je horľavý a výbušný
Akým pásom sa označujú tlakové fľaše na prepravu vodíka?vodikb.pngčerveným
Čo znamená označenie biogénny prvok?Biology_organism_collage.pngnachádza sa v živých organizmoch
Uveď 3 spôsoby priemyselnej výroby vodíka.
C + H2O → CO + H2
3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2
CH4 → C + 2H2
vrb.pngz vodnej pary a koksu, z vodnej pary a železa, z metánu
Ako sa vyrába vodík v laboratóriu?800px-Zinc_fragment_sublimed_and_1cm3_cube.jpgKYSELI~1.PNGreakciou neušľachtilého kovu s kyselinou
Uveď 6 príkladov priemyselného využitia vodíka.vyroba.pngvýroba amoniaku, kyseliny chlorovodíkovej, tukov, benzínu, kovov a zváranie
hustota.pngAká je hustota vodíka?najnižšia zo všetkých látok
Hazard_C_svg.pngZapíš chemickou rovnicou prípravu vodíka reakciou zinku a kyseliny sírovej.zinok + kyselina sírová → síran zinočnatý + vodík
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Hazard_F_svg.pngZapíš chemickou rovnicou horenie vodíka.vodík + kyslík → voda
2H2 + O2 → 2H2O