Vodík

Označ pravdivé a nepravdivé tvrdenia o vodíku.
V jadre má 1 elektrón.
Nachádza sa v I. A skupine a 2. perióde PSP.
Za bežných podmienok tvorí molekuly H2.
Má zo všetkých látok najmenšiu hustotu.
Je to žltozelený plyn bez chuti a zápachu.
Prepravuje sa v tlakových fľašiach s modrým pásom.
Používal sa na plnenie balónov a vzducholodí (Zeppellin, Hindenburg).
Je horľavý, ale nepodporuje horenie.
Výbušná zmes vodíka a kyslíka sa nazýva traskavý plyn.
Reakciou vodíka s kyslíkom vzniká chlorovodík.
Vzniká reakciou sodíka s vodou.
Vzniká reakciou zinku s vodou.