Kyslík

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
kyslik42.png
Aké sú relatívna atómová hmotnosť, protónové číslo, elektronegativita a počet elektrónov v obale atómu kyslíka?
relatívna atómová hmotnosť = 16,0
protónové číslo = 8
elektronegativita = 3,5
počet elektrónov v obale atómu = 8
model42.png Aké sú náboj jadra, náboj obalu, celkový náboj atómu? V ktorej skupine a perióde sa atóm kyslíka nachádza?náboj jadra = +8
náboj obalu = -8
celkový náboj atómu = 0
skupina VI.A
perióda 2
o2.gifAký typ väzby je typický pre molekulu kyslíka (svoju odpoveď zdôvodni)?nepolárna kovalentná, rozdiel elektronegativít je 0 (3,5 – 3,5 = 0)
farbu.pngAkú farbu má kyslík?je bezfarebný
nos.pngAký zápach má kyslík?je bez zápachu
V akom skupenstve sa nachádza kyslík pri izbovej teplote?gasso2.gifv plynnom
h2o.gifRozúšťa sa kyslík vo vode?Stilles_Mineralwasser.jpglen málo
Je kyslík horľavý?500px-Hazard_O_svg.pngje nehorľavý, ale podporuje horenie
Akým pásom sa označujú tlakové fľaše na prepravu kyslíka?kyslíkb.pngmodrým
Čo znamená označenie biogénny prvok?Biology_organism_collage.pngnachádza sa v živých organizmoch
vyrob.pngUveď 2 spôsoby priemyselnej výroby kyslíka.
destilácia vzduchu, elektrolýza vody
Ako sa vyrába kyslík v laboratóriu?rozkladom látok bohatých na kyslík
vyuz.pngUveď 6 príkladov priemyselného využitia kyslíka.spaľovanie látok, zváranie kovov, rezanie kovov, dýchacie prístroje, pohon rakiet, výroba kovov z rúd
Aký je hmotnostný podiel kyslíka na stavbe Zeme?najvyšší zo všetkých prvkov
Ozon_hole_AntOzone.jpgAko sa nazýva forma kyslíka, ktorá tvorí 3 atómové molekuly?o3.gifozón
Zapíš chemickou rovnicou prípravu kyslíka rozkladom peroxidu vodíka. Ako sa nazýva katalyzátor tohto rozkladu, aký má chemický vzorec?Pyrolusite_radiating.jpg
peroxid vodíka → voda + kyslík
2H2O2 → 2H2O + O2

katalyzátor – oxid manganičitý (burel) MnO2
Coal_and_Fire.JPGZapíš chemickou rovnicou horenie uhlíka.
uhlík + kyslík → oxid uhličitý
C + O2 → CO2