1               
   2            
    3           
4               
 5              
    6           

1. Uzáver plnenia vysokej pece.
2. Červené krvné farbivo.
3. Surové železo.
4. Železná ruda.
5. Korózia.
6. Najpoužívanejší konštrukčný materiál.