Sodík a draslík - alkalické kovy

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
1aobr.png

Koľko elektrónov majú alkalické kovy na poslednej vrstve?
1119.pngjeden
Do ktorej skupiny PSP patria alkalické kovy?1azn.pngdo I. A skupiny
Nakresli model atómu sodíka 11Na. V ktorej perióde PSP sa nachádza?sodik.pngv tretej
Nakresli model atómu draslíka 19K. V ktorej perióde PSP sa nachádza?draslik.pngvo štvrtej
nah2o.png

Zapíš chemickou rovnicou reakciu sodíka s vodou.
reakcia2.png
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Aký plyn je produktom reakcie sodíka s vodou?h2.gifvodík H2
755px-SodiumHydroxide.jpg
Aká zásada je produktom reakcie sodíka s vodou?
naoh.gifhydroxid sodný NaOH
Akú farbu má fenolftaleín v zásaditom prostredí?fft.pngfialovú
Alkalické kovy sú reaktívne alebo nereaktívne?reaktívne
Alkalické kovy sú ušľachtilé alebo neušľachtilé?neušľachtilé
Aké oxidačné číslo majú alkalické kovy v zlúčeninách?+I napríklad chlorid sodný Na+ICl-I
Alkalické kovy tvoria ľahko anióny alebo katióny?katióny napríklad - sodný Na+ a draselný K+
Akú farbu má plameň zafarbený katiónmi sodíka?360px-Flametest--Na_swn.jpgžltú
Akú farbu má plameň zafarbený katiónmi draslíka?FLAMME~1.PNGfialovú
Akú farbu má plameň zafarbený katiónmi lítia?FlammenfärbungLi.pngčervenú
Uveď 2 príklady využitia sodíka.vyuzitie.pngchladenie jadrových reaktorov, sodíkové lampy
Uveď príklad využitia draslíka.800px-SiliconCroda.jpgvýroba kremíka