Voda

     1          
  2             
      3         
     4          
   5            
6               
     7          
    8           
   9            
    10           

1. Skupenstvo vody.
2. ČOV
3. Autor teplotnej stupnice.
4. Forma zrážok.
5. Prvok v molekule vody.
6. Zmena kvapalného skupenstva na tuhé.
7. Teplota varu vody.
8. Fyzikálna veličina m/V.
9. Zmena tuhého skupenstva na kvapalné.
10. H