Voda

Označ, či je tvrdenie pravdivé alebo nie.
Chemický vzorec vody je H2O.
Voda je najrozšírenejšia látka v prírode.
Voda je produktom fotosyntézy.
Voda je reaktantom dýchania.
Voda vzniká spaľovaním vodíka. 2H2 + O2 → 2H2O
Prírodná voda sa vyskytuje v tuhom, kvapalnom a plynnom skupenstve.
Pri tuhnutí voda zmenšuje svoj objem.
Väzba vodíkovým mostíkom spôsobuje nízku teplotu varu vody.
Čistá voda je číra kvapalina bez chuti, farby a zápachu.
Voda je polárne rozpúšťadlo.
Malá časť molekúl vody je ionizovaná na oxóniové anióny a hydroxidové katióny.
Molekuly vody sa pri nízkych teplotách rozkladajú na vodík a kyslík.
Prírodná voda nie je chemicky čistá látka.
Dažďová voda obsahuje rozpustený oxid uhličitý.
Pramenitá voda obsahuje katióny Na-, K-, Mg2-, Ca2- a anióny HCO3+, Cl+, CO32-, SO42-.
Morská voda obsahuje najmenej solí.
Obsah vápenatých a horečnatých solí určuje tvrdosť vody.