Oxidačné číslo prvku v oxide

Priraď oxidačné číslo k názvu oxidu.
oxid draselný
oxid dusný
oxid strieborný
oxid chlórny
oxid vápenatý
oxid uhoľnatý
oxid meďnatý
oxid železnatý
oxid hlinitý
oxid boritý
oxid železitý
oxid dusitý
oxid uhličitý
oxid siričitý
oxid ciničitý
oxid kremičitý