Oxidy - oxidačné číslo prvku

1.pngi.pngoxid sodný
2.pngii.pngoxid horečnatý
3.pngiii.pngoxid hlinitý
4.pngiv.pngoxid uhličitý
5.pngv.pngoxid dusičný
6.pngvi.pngoxid sírový
7.pngvii.pngoxid chloristý
8.pngviii.pngoxid osmičelý