Názvoslovie oxidov

Doplň názvy oxidov.
K2OMgOFe2O3CO2P2O5SO3Mn2O7OsO4
Ag2OCuOAl2O3MnO2N2O5UO3Cl2O7XeO4