Názvy a vzorce oxidov

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
antimoničitýSbO2
antimoničnýSb2O5
antimonitýSb2O3
arzeničnýAs2O5
arzenitýAs2O3
bárnatýBaO
berylnatýBeO
bizmutitýBi2O3
boritýB2O3
céznyCs2O
ciničitýSnO2
draselnýK2O
dusičitýNO2
dusičnýN2O5
dusitýN2O3
dusnatýNO
dusnýN2O
fosforečnýP2O5
fosforičitýPO2
fosforitýP2O3
germaničitýGeO2
hlinitýAl2O3
horečnatýMgO
chloričitýClO2
chloristýCl2O7
chlórnyCl2O
chlórovýClO3
chromitýCr2O3
chrómovýCrO3
jodičnýI2O5
kobaltnatýCoO
kremičitýSiO2
lítnyLi2O
manganatýMnO
manganičitýMnO2
manganistýMn2O7
manganitýMn2O3
meďnatýCuO
meďnýCu2O
molybdénovýMoO3
nikelnatýNiO
niklitýNi2O3
olovičitýPbO2
olovnatýPbO
ortutnatýHgO
rubídnyRb2O
seleničitýSeO2
selénovýSeO3
siričitýSO2
sírovýSO3
sodnýNa2O
striebornýAg2O
strontnatýSrO
teluričitýTeO2
titaničitýTiO2
toričitýThO2
uhličitýCO2
uhoľnatýCO
uraničitýUO2
uránovýUO3
vápenatýCaO
volfrámovýWO3
zinočnatýZnO
zirkoničitýZrO2
železitýFe2O3
železnatýFeO