Vzorce a názvy oxidov

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
SbO2antimoničitý
Sb2O5antimoničný
Sb2O3antimonitý
As2O5arzeničný
As2O3arzenitý
BaObárnatý
BeOberylnatý
Bi2O3bizmutitý
B2O3boritý
Cs2Océzny
SnO2ciničitý
K2Odraselný
NO2dusičitý
N2O5dusičný
N2O3dusitý
NOdusnatý
N2Odusný
P2O5fosforečný
PO2fosforičitý
P2O3fosforitý
GeO2germaničitý
Al2O3hlinitý
MgOhorečnatý
ClO2chloričitý
Cl2O7chloristý
Cl2Ochlórny
ClO3chlórový
Cr2O3chromitý
CrO3chrómový
I2O5jodičný
CoOkobaltnatý
SiO2kremičitý
Li2Olítny
MnOmanganatý
MnO2manganičitý
Mn2O7manganistý
Mn2O3manganitý
CuOmeďnatý
Cu2Omeďný
MoO3molybdénový
NiOnikelnatý
Ni2O3niklitý
PbO2olovičitý
PbOolovnatý
HgOortutnatý
Rb2Orubídny
SeO2seleničitý
SeO3selénový
SO2siričitý
SO3sírový
Na2Osodný
Ag2Ostrieborný
SrOstrontnatý
TeO2teluričitý
TiO2titaničitý
ThO2toričitý
CO2uhličitý
COuhoľnatý
UO2uraničitý
UO3uránový
CaOvápenatý
WO3volfrámový
ZnOzinočnatý
ZrO2zirkoničitý
Fe2O3železitý
FeOželeznatý