Oxidačné číslo, chemické názvoslovie

Označ pravdivé a nepravdivé tvrdenia.
Oxidačné číslo umožňuje vyjadrovať zlúčivosť prvkov.
Oxidačné číslo môže nadobúdať kladné aj záporné hodnoty.
Oxidačné číslo zapisujeme arabskou číslicou vpravo nad značku chemického prvku.
Súčet oxidačných čísel atómov v zlúčenine sa rovná - II.
Súčet oxidačných čísel atómov v ióne je rovnaký ako náboj iónu.
Atóm vodíka má v zlúčeninách s nekovmi oxidačné číslo + I.
Atóm kyslíka má vo väčšine zlúčenín oxidačné číslo + II.
Nezlúčené a zlúčené atómy prvku majú kladné oxidačné čísla.
Oxidy sú zlúčeniny prvkov s kyslíkom.
Prvky majú v oxidoch kladné oxidačné čísla.