Oxidy

Test

Doplň názov oxidu. (napr. sodný, uhličitý...).