Oxidy v stavebníctve

    1        
  2          
3            
   4         
    5        
   6         
    7        

1. oxid vápenatý
2. minerál SiO2
3. CaO + H2O → Ca(OH)2
4. zmes cementu, štrku a vody
5. surovina na výrobu skla
6. pec na pálenie vápna
7. H2O