Oxidy v životnom prostredí

Je tvrdenie pravdivé alebo nie?
Síra tvorí dva oxidy SO2 a SO3.
SO2 je hlavnou príčinou vzniku kyslých dažďov.
Oxidy dusíka sa zvyknú označovať NOx.
NOx vznikajú najmä v spaľovacích motoroch.
Uhlík tvorí dva oxidy CO2 a CO.
Smog zmes dymu a hmly.
Suchý ľad je tvorený oxidom sírovým.
SO3 sa používa na dezinfekciu sudov.
NO2 sa dostáva do vzduchu najmä pri spaľovaní uhlia.
CO2 je prudko jedovatý, viaže sa na krvný hemoglobín.
CO je najvýznamnejší skleníkový plyn.
V dôsledku skleníkového efektu preniká cez atmosféru čoraz viac UV žiarenia.