1           
 2               
    3            
4                
      5          
     6           
7                
 8               
   9             

1. farba lakmusu pri pH = 7
2. farba lakmusu pri pH < 7
3. látka s pH = 7, najbežnejšie rozpúšťadlo
4. anión OH -
5. látka s pH < 7
6. látka s pH > 7
7. je červenofialový pri pH > 7
8. katión H3O +
9. farba lakmusu pri pH > 7