Stupnica pH

Usporiadaj látky podľa pH od 0 do 14.