Neutralizačné a redoxné reakcie

Vyber správnu odpoveď pre danú chemickú reakciu.
H2 + Cl2 → 2HCl
Zn + S → ZnS
2Mg + O2 → 2MgO
2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
2Cu + O2 → 2CuO
C + O2 → CO2
2Fe2O3 + 3C → 4Fe + 3CO2
2Na + Cl2 → 2NaCl
2H2S + SO2 → 3S+ 2H2O
H2SO3 + H2O2 → H2SO4 + H2O
HCl + NaOH → NaCl+ H2O
HCl + KOH → KCl + H2O
HNO3 + KOH → KNO3+ H2O
HNO3 + NaOH → NaNO3+ H2O
H2SO4 + 2KOH → K2SO4+ 2H2O
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O
Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O
Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4
Mg(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + MgSO4