Chemická zlúčenina a zmes

Vzniká fyzikálnymi dejmi.
Vlastnosti zložiek zostávajú zachované.
Jej zložky môžu byť v ľubovoľnom pomere.
Fyzikálnymi dejmi sa dá rozložiť na čisté látky.
Vzniká chemickou reakciou.
Má iné vlastnosti ako látky, z ktorých vznikla.
Jej zložky sú v určitom hmotnostnom pomere.
Na zložky sa dá rozdeliť len chemickou reakciou.