Chemicky čisté látky a zmesi

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
cast.png

Z čoho sú zložené všetky látky?
z častíc
clzm.png

Na aké 2 skupiny delíme látky podľa časticového zloženia?
chemicky čisté látky a zmesi
voda.png

Koľko druhov častíc tvorí chemicky čistú látku?
jeden
ov.png

Čo tvorí zmes?
dve, alebo viac chemicky čistých látok
oba.gif

Ktoré 2 plyny sú najviac zastúpené vo vzduchu?
dusík a kyslík
chcl.png
Chemicky čistá látka alebo zmes?
chemicky čistá látka
zmes.png
Chemicky čistá látka alebo zmes?
zmes
800px-Top_of_Atmosphere.jpg

vzduch
Chemicky čistá látka alebo zmes?
vzduch.png
zmes plynov (dusík, kyslík, argón, oxid uhličitý...)
Oil-spill.jpg

ropa
Chemicky čistá látka alebo zmes?
roas.png
zmes uhľovodíkov
granit.jpg

žula
Chemicky čistá látka alebo zmes?
kzs.png
zmes minerálov (živec, kremeň, sľuda)
448px-Persimmonvinegar.jpg

ocot
Chemicky čistá látka alebo zmes?
vocet.png
zmes kyseliny octovej a vody
Chocolate.jpg

čokoláda
Chemicky čistá látka alebo zmes?
kcuk.png
zmes vody, cukrov, tukov, bielkovín...
800px-Ognisko_ubt_0126.jpg

dym
Chemicky čistá látka alebo zmes?
zmes plynov, popola a sadzí
800px-Water_droplet_blue_bg05.jpg

voda
Chemicky čistá látka alebo zmes?
voda.png
chemicky čistá látka - zlúčenina vodíka a kyslíka
o2.gif

kyslík
Chemicky čistá látka alebo zmes?
kyslik.png
chemicky čistá látka - prvok
GoldNuggetUSGOV.jpg

zlato
Chemicky čistá látka alebo zmes?

chemicky čistá látka - prvok
co2.gif

oxid uhličitý
Chemicky čistá látka alebo zmes?
co2.png
chemicky čistá látka - zlúčenina uhlíka a kyslíka

hélium
Chemicky čistá látka alebo zmes?
helium.png
chemicky čistá látka - prvok
Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg

železo
Chemicky čistá látka alebo zmes?

chemicky čistá látka - prvok