MiniExperimenty

strana --- 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- domov
Zapaľovanie lupou

Zapaľovanie lupou

Lupa je vypuklá šošovka. Lúče, ktoré ňou prechádzajú sa spájajú v ohnisku. V lete, keď je slnečné žiarenie intenzívne môžeme lupou zapáliť papier. Takto vznikajú často aj lesné požiare, keď ako lupa poslúži kúsok skla alebo fľaša odhodená ľuďmi.
Optický klam I.

Optický klam I.

Sú obe červené čiary rovnako dlhé?
Dúha

Dúha

Ponor malé zrkadlo do nádoby s vodou a snaž sa odraziť slnečné svetlo tak, aby sa objavilo farebné spektrum - dúha.
Šírenie svetla

Šírenie svetla

O tom, že sa svetlo šíri priamočiaro sa presvedčíme jednoduchým pokusom. Z kartónu si vyrobíme tienidlo s výrezmi tvaru obdĺžnika. Tienidlo umiestnime na baterku. Pokus robíme v zatemnenej miestnosti. Tienidlo nasunieme na žiarovku. Na stene vidíme pásy všade tam, kde svetlo priamočiaro preniká.