Dýchacia sústava

Kartičky flash

Kartičky slúžia na učenie. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Ak odpovieš správne, zmaž kartičku zo zoznamu. Pokračuj pokiaľ neodpovieš správne na všetky otázky.
Ktorý základný životný proces zabezpečuje dýchacia sústava?dýchanie
Ktorý plyn prijíma človek zo vzduchu pri dýchaní?kyslík
Ktorý plyn vylučuje človek pri dýchaní do vzduchu?oxid uhličitý
Čo tvorí horné dýchacie cesty človeka?nos, nosová dutina a nosohltan
Ako sa nazýva časť dýchacej sústavy človeka, ktorej súčasťou je štítna chrupka?hrtan
V ktorej časti dýchacej sústavy sú úložené hlasivky?v hrtane
Ako sa nazývajú blany, ktoré obaľujú pľúca človeka?popľúcnica a pohrudnica
V ktorej časti dýchacej sústavy dochádza k výmene plynov medzi organizmom a prostredím?v pľúcnych mechúrikoch
Ktoré látky sú odpadovým produktom dýchania?oxid uhličitý a voda
Ako sa nazýva časť bunky, ktorá zabezpečuje bunkové dýchanie?mitochondria
Ako sa nazývajú dýchacie orgány rýb a lariev obojživelníkov?žiabre
Ako sa nazývajú dýchacie orgány hmyzu?vzdušnice
Ako sa nazýva plyn, ktorý pri dýchaní prijímajú rastliny?kyslík
Ako sa nazývajú otvory v listoch, ktorými do rastliny prenikajú plynné látky?prieduchy
Ktoré organizmy dýchajú vonkajšími žiabrami?larvy obojživelníkov (mlokov a žiab)
Ktoré živočíchy majú vzdušné vaky?vtáky
Ako sa nazýva hlavný dýchací sval?bránica