Dýchacia sústavads.png

Správne zoraď časti dýchacej sústavy, začni hornými dýchacími cestami.
dýchacia sústava: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Respiratory_system_complete_tr.svg