Dýchanie

Kartičky flash

Kartičky slúžia na učenie. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Ak odpovieš správne, zmaž kartičku zo zoznamu. Pokračuj pokiaľ neodpovieš správne na všetky otázky.
Na aký účel využívajú bunky tela človeka kyslík?na uvoľňovanie energie potrebnej na fungovanie celého tela
Ktorý plyn sa privádza do pľúc nadychovaním?kyslík
Ktorý plyn sa odstraňuje z pľúc vydychovaním?oxid uhličitý
Ktoré svaly vykonávajú dýchacie pohyby?medzirebrové svaly a bránica
Čo sa deje pri nádychu?hrudníková dutina sa zväčšuje, bránica klesá dolu a medzirebrové svaly sa rozťahujú dopredu
Čo sa deje pri výdychu?hrudníková dutina sa zmenšuje, bránica stúpa hore, medzirebrové svaly sa uvoľňujú
Ako sa nazýva stav, ktorý nastáva ak svaly pracujú bez potrebného množstva kyslíka?kyslíkový dlh
Ktorá vlastnosť pľúc sa meria spirometrom?kapacita
Ako sa nazýva výmena dýchacích plynov medzi vonkajším prostredím a pľúcami?vonkajšie dýchanie
Ako sa nazýva výmena dýchacích plynov medzi bunkami a krvou?vnútorné dýchanie
Ako sa nazýva reflexná reakcia tela na podráždenie hrtana, priedušice alebo pľúc?kašeľ
Ako sa nazýva reflexná reakcia tela na podráždenie nosovej sliznice?kýchanie