Krvný obeh

Správne zoraď časti krvného obehu človeka, začni v pravej komore srdca (smerom do pľúc).