Chrobáky

m_chro2.jpgbystruška fialová
m_chro1.jpgbystruška medená
m_chro12.jpgfúzač alpský
m_chro18.jpgfúzač veľký
m_chro9.jpghrobárik obyčajný
m_chro17.jpghúseničiar hnedý
m_chro3.jpghúseničiar pižmový
m_chro14.jpgchrúst obyčajný
m_chro10.jpglajniak obyčajný
m_chro6.jpglienka sedembodková
m_chro8.jpglykožrút smrekový
m_chro5.jpgpásavka zemiaková
m_chro4.jpgpotápnik obrúbený
m_chro16.jpgpotemník skladový
m_chro13.jpgroháč obyčajný
m_chro15.jpgskarabeus posvätný
m_chro7.jpgsvietivka svätojánska
m_chro11.jpgzrniar čierny