Modlivky, rovnakokrídlovce, rovnokrídlovce, sieťokrídlovce, vážky a vši

m_mod1.jpgmodlivka zelená
m_rvo1.jpgvlnačka krvavá
m_rvo2.jpgvoška ružová
m_rov2.jpgkobylka zelená
m_rov1.jpgkoník čiarkovaný
m_rov4.jpgkrtonôžka obyčajná
m_rov5.jpglistovka zelená
m_rov3.jpgsvrček poľný
m_sie1.jpgzlatoočka obyčajná
m_vaz2.jpgšidlo kráľovské
m_vaz1.jpgvážka ploská
m_vos1a.jpgvoš detská