SYSTÉM ŽIVOČÍCHOV

Systém živočíchov

Ríša: Živočíchy


ZDROJE:

  • HANTABÁLOVÁ, Ida - MATĽÁKOVÁ, Angelika - ONDREJIČKOVÁ, Zuzana -TRÉVAIOVÁ, Iveta - UHEREKOVÁ, Mária - SITÁR, Andrej: Biológia pre 6. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2009. ISBN 978-80-8091-180-5
  • HANTABÁLOVÁ, Ida - ČUMOVÁ, Katarína - GALVÁNEK, Juraj - SLOBODNÍK, Vladimír: Prírodopis pre 6. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: MEDIA TRADE 2000. ISBN 80-08-02683-9
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org